دو ایربگ در جلو، ایربگ های جانبی ،‌محافظ سر، ایربگ زانوی راننده و ایربگ مرکزی برای سرنشینان جلو همه از نظر این سازمان استاندارد هستند. ترمز اضطراری اتوماتیک، همچنین سیستم پشتیبانی از رانندگی بین خطوط (LKA) هشدار خروج از خطوط (LDW) و خودداری از ورود به خطوط اضطرار (ELK) سیستم پیشرفته دستیار سرعت (SAS) از همه نظر استاندارد هستند. 

امتیازاتی که این سازمان به تیگو 7 پرو داده است :

محفاظت از سرنشینان بزرگسال : 88٪

محفاظت از سرنشینان خردسال: 87٪

محافظت از عابران : 72٪

ایمنی خودرو : 86٪

(شامل سیستم AEB : نزدیک شدن خودرو از سمت عقب و VRU : شناسایی عابران)‌


لینک منبع: https://www.ancap.com.au/safety-ratings/chery/tiggo-7-pro/73e06f